အဆင့် (၁)

အဆင့် (၂)

1. အနည်းဆုံးချစ်ပ် 100 မှတ်(5,000 ကျပ်) 2. လက်ကျန်ကစားရမည့် ကြိမ်နှုန်းတွင် သုည(0) ဖြစ်နေရမည်။ 3. ထုတ်ယူလိုသည့်ပမာဏကို ရွေးချယ်ပေးပါ

အဆင့် (၃)

အဆင့်အားလုံးလုပ်ဆောင်ပြီးပါက "အတည်ပြုသဘောတူ" ကိုနှိပ်ပေးပါ။ (ထုတ်ယူထားသောငွေကို လူကြီးမင်း၏ဘဏ်အကောင့်အတွင်းသို့ 5 မိနစ်အတွင်းထည့်သွင်းပေးပါမည်)

အဆင့် (၄)

ဤနေရာတွင် ငွေသွင်း/ ငွေထုတ်စာရင်းများကိုလူကြီးမင်းကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။