(၁) ‌"ငွေဖြည့်" အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ
(၂) ‌" ငွေလွဲပြေစာပုံထည့်ပါ " အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ